Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Στα αρχ..ια μου...

Spam' Πλάκα: Στα αρχ..ια μου...: "Πάει ένας να εξομολογηθεί στον παπά: - Παπά μου, έχω κάνει πολλές αμαρτίες στη ζωή μου. - Πες μου, τέκνον μου. - Κάποτε σκότωσα τη μάνα μου...."