Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

αλεπού του Ολύμπου: Το Μουνί ….

Το Μ..νί ….: "“Το στέλεχος του Συνασπισμού Δημοσθένης Παπαδάτος Αναγνωστόπουλος περπάταγε στην οδό Φορμίωνος κατά τις 4:00 όταν ξαφνικά πετάχτη..."