Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ για τα τέλη κυκλοφορίας παραθέτουμε πως υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας για τις μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα:

Α. ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
1. Ταξινομημένες πριν τις 31-10-2010 (υπολογίζεται με τον κυβισμό):

* έως 300κ.εκ. - 20€
* 301 έως 785 κ.εκ. - 50€
* 786 έως 1071 κ.εκ. - 110€
* 1072 έως 1357 κ.εκ. - 120€

* 1358 έως 1548 κ.εκ. - 220€
* 1549 έως 1738 κ.εκ. - 240€
* 1739 έως 1928 κ.εκ. - 270€
* 1929 έως 2357 κ.εκ. - 600€

2. Ταξινομημένες μετά τις 01-11-2010 (υπολογίζεται με το μικτό βάρος):

* έως 1500 κιλά - 70€
* 1501 έως 3.500 κιλά - 95€

3. Υβριδικά και ηλεκτροκίνητα έως1929 κ.εκ. απαλλάσονται των τελών κυκλοφορίας!

Β. ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ: 10€

Πηγή: ΦΕΚ 175Α - Νόμος 3888/30-9-2010, άρθρο 17
http://mot-e-k.blogspot.com/